0
Najbližšie výdajné miesto: Ostrava, Mariánské Hory, Přemyslovců 465/8 (Novacig) (0.0km od vás)
Z-point
Ostrava, Mariánské Hory, Přemyslovců 465/8 (Novacig)
E-cigarety-shop.cz
Přemyslovců 465/8
709 00 Ostrava
Zobraziť na mape

Otvorené:
Po–Pá 09:00–17:00
+421 233 889 308 (Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Prihlásenie
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
SK
CZ
SK
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)

Tu zadajte výrobcu a model spotrebiča : ?

počet:
0 ks
cena:
0,00 €
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!
Nechcete platiť poštovné? Pridajte tovar za 51,52 € (Výdajné miesto - Zásielkovňa SK) alebo 64,40 € (Ostatní dopravci)
 
51,52 €
64,40 €
Moja upratovacia komora ?

Máte dotaz?

Napíšte nám alebo zavolajte, radi sa vám budeme venovať!
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Poradíme vám
 • Sme jednotky
  jediný špecialisti na príslušenstvo na SR a ČR
 • 16 206 ks
  tovar máme na sklade
 • 39 526
  typov vysávačov u nás nájde doplnky


Informácie o spracovaní osobných údajov - registrácia

Vážime si vašej priazne aj vášho súkromia.
S osobnými údajmi neobchodujeme a používame ich len k účelom, na ktoré ste nám ich predali.

Na nákup ale získanie informácií na našom e-shope sa nemusíte registrovať.
Samotnou registráciou sa vám vytvorí prázdna upratovacia komora, do ktorej si môžete ukladať svoje (všetky) vysávače a pomenovať ich, uložiť si do nej obľúbené produktu a tiež sa vám následne budú zobrazovať vaše minulé nákupy, pokiaľ si ich u nás urobíte. Pri dotaze či nákupu už nemusíte vyplňovať vaše dáta. 

Pri registráci po vás požadujeme len základné osobné údaje:

Meno a priezvisko  - nech vieme ako vás osloviť
E-mail - kvôli potvrdeniu registrácie
Vaše heslo - pre chránený prístup do vašej upratovacej komory
 

Ďalšie osobné údaje od vás nepožadujeme. Pokiaľ si budete chcieť objednať tovar, požiadame vás o doplnenie potrebných informácií. 
Tieto údaje budú uložené vo vašej administrácií po dobu max. 2 rokov. 
Po tejto dobe sa vás opýtame, či chcete aj naďalej vašu upratovaciu komoru používať a požiadame vás o súhlas s ďalším spracovaním osobných údajov. Osobné údaje spracovúvavame v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) 

Kto spracúva vaše osobné údaje:

Správcom vašich osobných údajov je firma Tomáš Krýdl - Provysavače.cz, sídlom Opavská 3122 / 18, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 61935131, DIČ: CZ6508081987, zapísaná v Registre živnostenského podnikania v OStrave - Úrad mestského obvodu Poruba  pod sp. značkou 
S-SMO/278859/11/ŽÚ

Kontaktné údaje správcu:
Na doručenie prosím využite adresu: Rtm. Gucmana 1190 / 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, elektronická adresa: info@provysavace.cz, telefón +420 777 753 932

Zákonný dôvod pre spracovanie osobných údajov:
Vaše údaje spracúvavame za účelom plnenia zmluvy – tedya zaistenie a dodanie vami objednaného tovaru, konzultácií a poradenstva. Nami požadované osobné údaje sú nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a Správcom.   
Vaše osobné údaje využijeme tiež na hodnotenie vašej spokojnosti s našimi službami, na základe právneho titulu oprávneného záujmu Správcu.

Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania podľa čl. 22 nariadenia.

 

Doba uloženia / spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budú spracované pod dobu trvania účinkov práv a povinnosti zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archovovania podľa príslušných všobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všoebecne záväznými právnymi predpismi.  

Rozsah spracovania osobných údajov:
Spracúvavame len tie údaje, ktoré sú bezpodmienečné nutné na plnenie zmluvy - meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.
V případe potreby vás požiadame o číslo účtu, na ktoré vám vrátime vaše financie. 

Ďalší príjemci osobných údajov: 

Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj tretími stranami. Teda firmami, ktoré nám sprostredkúvajú dopravné, finančné alebo softwarové služby. Všetko na základe zmluvy medzi nami a vami. 
Jedná se o tyto společnosti:
Česká pošta s.p. (doprava tovaru) IČ 47114983
Zásilkovna s.r.o. (doprava tovaru) IČ 28408306
GLS s.r.o. (doprava tovaru) IČ 26087961
GoPay s.r.o. (finančné služby) IČ 26046768
FIO banka a.s. (finančné služby) IČ61858374
Smartsupp.com s.r.o. (on-line komunikácia) IČ 03668681
Heuréka Shopping s.r.o. (služba Overené zákazníkmi) - IČ 02387727

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám posielame vždy, keď u nás nakúpite, ak v zmysle Zbierky zákonov č. 22/2004 o niektorých službách informačných spoločnostiach ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi robíme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzi nášho trhové postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz a Zboží.cz, tým pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov predané žiadnej tretej strane pre ich vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku a odmietnuť zasielanie ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú predávané do tretích zemi (do zemi mimo EU), ale iné medzinárodné organizácií.

V rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponúk, zberu anonymných dát a pre analytické účely používame tzv. súbory cookies
Používaním nášho e-shopu súhlasíte s použitím zmienenej technológie.

Práva údajov subjektu – teda vaše práva:
Zo zákona máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie – poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov a ich prenositeľnosť.

 

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od Správcu požadovať informácie o účelu spracovania osobných údajov, kategórii, rozsahu a všetkých dostupných informácií o ich zdroji a plánované dobe spracovania.

Právo na opravu nebo výmaz
Správca má povinnosť bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, vy máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, a to v prípade, že je daný jeden z týchto údajov:

 1. osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. subjekt údajov odvolá súhlas, na jeho základe boli osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 3. subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. osobní údaje musia byť vymazané ku splneniu právnej povinnosti stanovené v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky;
 6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktoré udelilo dieťa.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo požadovať po Správcovi obmedzenie spracovanie v týchto prípadoch:

 1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich používania;
 3. Správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku
Toto právo sa vzťahuje na vaše osobné údaje, ktoré sa spracujú za účelom priameho marketingu. V tomto prípade máte právo zrušiť možnosť používania vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli Správcovi a predať tieto informácie inému Správcovi, a to v prípade že:

 1. spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobných údajov pre účely uzavretia a plnenia zmluvy so subjektom údajov, a súčasne
 2. spracovanie sa robí automatizovane.

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov došlo k porušeniu, alebo je porušované právo, máte mimo iné možnosť podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nemáte povinnosť nám svoje osobné údaje poskytnúť.
Poskytnutie týchto údajov je ale nevyhnutným požiadavkám pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez ich poskytnutia nie je možné zmluva uzavrieť a z našej strany ju splniť.