0
Najbližšie výdajné miesto: Hranice, Soukenná 917, Městská knihovna (6,762.3km od vás)
Z-point
Hranice, Soukenná 917, Městská knihovna
Městská knihovna Hranice
Soukenná 917
351 24 Hranice
Zobraziť na mape

Otvorené:
Po,St 08:00–17:00
Út,Pá 08:00–15:00
Čt 08:00–13:00
+421 233 889 308 (Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Prihlásenie
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
SK
CZ
SK
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)

Tu zadajte výrobcu a model spotrebiča : ?

počet:
0 ks
cena:
0,00 €
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!
Nechcete platiť poštovné? Pridajte tovar za 52,06 € (Výdajné miesto - Zásielkovňa SK) alebo 65,08 € (Ostatní dopravci)
 
52,06 €
65,08 €
Moja upratovacia komora ?

Máte dotaz?

Napíšte nám alebo zavolajte, radi sa vám budeme venovať!
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Poradíme vám
 • Sme jednotky
  jediný špecialisti na príslušenstvo na SR a ČR
 • 16 206 ks
  tovar máme na sklade
 • 39 526
  typov vysávačov u nás nájde doplnky


Ochrana osobných údajov


Vážime si vašej priazne, ale aj vášho súkromia.
S vašimi osobnými údajmi, ktoré od vás získame neobchodujeme. 

Vaše osobné údaje použije iba v rámci plnenia zmluvy – pre potreby dopravy tovaru, informácií o priebehu objednávky a v komunikácii medzi nami.

Neposielame spam. Na to skutočne nemáme čas.

Dovolíme sa vás ale opýtať na vašu spokojnosť s našimi službami a pripomenúť vám, to že je potreba vymeniť filter, či vrecká – teda pokiaľ budete mať o to záujem...

No a to je všetko. Skutočne. Nekecáme...
 

Osobné údaje nutné na uskutočnenie objednávky

 
Ak ste fyzická osoba (nie ste podnikateľ) údaje sú nasledovné:
Pokiaľ si vyberiete osobný odber:
Meno a priezvisko - nech vieme ako vás máme osloviť
Telefón - pre potreby dopravcu a pre nás v prípade nezrovnalosti
E-mail - na potvrdenie objednávky, zaslanie údajov k platbu a o informovaní balíčku na ceste

To je všetko! Teda ešte nám určíte, kde si chcete tovar vyzdvihnúť, ale to už nie je údaj o vás...

Pokiaľ si vyberiete dodanie na vašu adresu: 
Meno a priezvisko – nech vieme ako vás máme osloviť
Úplná adresa k doručeniu – aby ste tovar dostali včas a do svojich rúk. 
Telefón - pre potreby dopravcu a pre nás v prípade nezrovnalosti
E-mail - pre potvrdenie objednávky, zaslanie údajov k platbe a o informovaní balíčku na ceste
Bankové spojenie – o to požiadame len v prípade, že budeme peniaze vracať späť na Váš účet 
 
 
Ak ste podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, sú nutné nasledovné údaje:
 
Názov firmy
Úplná poštovná adresa
IČO
DIČ - tieto všetky údaje sú nutné pre riadne vystavenie faktúry
Meno a priezvisko – pokiaľ je nutné určiť vo firme kontaktnú osobu
Telefón - pre potreby dopravcu a pre nás v prípade nezrovnalosti
E-mail - pre potvrdenie objednávky, zaslanie údajov k platbe a o informovaní balíčku na ceste
Bankové spojenie – o to požiadame len v prípade, že budeme peniaze vracať späť na Váš účet 

A to je všetko.
Viac nepotrebujeme, len zdravie, šťastie a lásku :)
Pokiaľ chcete poznať rozsah osobných údajov, ktoré od Vás evidujeme, prihláste sa do svojej upratovacej komory (heslo sme vám poslali pri registrácií alebo po uskutočnení prvej objednávky). Tam nájdete úplne všetko.

Osobné údaje spracovávame v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (GDPR)


Kto Vaše osobné údaje spracuje:

Správcom vašich osobných údajov je firma: 

Provysavače s.r.o.
so sídlom Opavská 6122/18a, 708 00 Ostrava - Poruba
identifikačné číslo: 108 87 598
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 85961
 

Kontaktné údaje na správcu:
Pre doručenie prosím využite adresu:
Provysavače s.r.o.
Rtm. Gucmana 1190 / 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
elektronická adresa: info@provysavace.cz,
telefón +420 777 753 932, +421 233 889 308 

Zákonný dôvod pre spracovanie osobných údajov:
Vaše údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy – teda zaistenie a dodanie vami objednaného tovaru, konzultácií a poradenstva. Nami požadované osobné údaje sú nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi vami a Správcom. Vaše osobné údaje využijeme tiež pre hodnotenie vašej spokojnosti s našimi službami, na základe právneho titulu oprávneného záujmu Správcu.

Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania podľa čl. 22 nariadenia.

 

Doba uloženia / spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne zaväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenou všeobecne záväznými právnymi predpisy.

Rozsah spracovania osobných údajov:
Spracovávame len tie údaje, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre plnenie zmluvy – meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo.
V prípade potreby vás požiadame o číslo účtu, na ktoré vám vrátime vaše financie.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj tretími stranami. Teda firmami, ktoré nám sprostredkúvajú dopravné služby, finančné alebo softwarové. Všetko na základe zmluvy medzi nami a vami.
Jedná sa o tieto spoločnosti:
Česká pošta s.p. (doprava tovaru) IČ 47114983
Zásilkovna s.r.o. (doprava tovaru) IČ 28408306
GLS s.r.o. (doprava tovaru) IČ 26087961
GoPay s.r.o. (finančné služby) IČ 26046768
FIO banka a.s. (finančné služby) IČ61858374
Smartsupp.com s.r.o. (on-line komunikácia - chat) IČ 03668681 
Heuréka Shopping s.r.o. (služba Overené zákazníkmi) - IČ 02387727
Seznam.cz, a. s. (užívateľské hodnotenie obchodov) - IČ 26168685

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám posielame vždy, keď u nás nakúpite, ak v zmysle Zbierky zákonov č. 22/2004 o niektorých službách informačných spoločnostiach ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi robíme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzi nášho trhové postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz a Zboží.cz, tým pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov predané žiadnej tretej strane pre ich vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku a odmietnuť zasielanie ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú predávané do tretích zemí (do zemi mimo EÚ), ani iným medzinárodným organizáciám.

V rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponúk, zberu anonymných dát a pre analytické účely používame tzv. súbory cookies. Spracovanie cookies môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Správcu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a aj naďalej len „Nariadenie“).
Používaním nášho e-shopu súhlasíte s použitím spomínanej technológie.


Práva údajov subjektu – teda vaše práva:
Zo zákona máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie – poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov a ich prenositeľnosť.

 

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od Správcu požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, kategórii, rozsahu a všetkých dostupných informácií o ich zdroji a plánovanej dobe spracovania.

Právo na opravu alebo výmaz
Správca má povinnosť bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, vy máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, a to v prípade, že je daný jeden z týchto údajov:

 1. osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. subjekt údajov odvolá súhlas, na jeho základe boli osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 3. subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. osobní údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovené v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky;
 6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktoré udelilo dieťa.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo požadovať po Správcovi obmedzenie spracovanie v týchto prípadoch:

 1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich používania;
 3. Správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku
Toto právo sa vzťahuje na vaše osobné údaje, ktoré sa spracujú za účelom priameho marketingu. V tomto prípade máte právo zrušiť možnosť používania vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli Správcovi a predať tieto informácie inému Správcovi, a to v prípade že:

 1. spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobných údajov pre účely uzavretia a plnenia zmluvy so subjektom údajov, a súčasne
 2. spracovanie sa robí automatizovane.

Pokiaľ sa domnievate, že počas spracovania vašich osobných údajov došlo k porušeniu, alebo je porušované právo, máte mimo iné možnosť podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Nemáte povinnosť nám svoje osobné údaje poskytnúť.
Poskytnutie týchto údajov je ale nevyhnutným požiadavkom na uzatvorenie a plnenie zmluvy, a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť a z našej strany ju splniť.