0
Najbližšie výdajné miesto: Ostrava, Mariánské Hory, Přemyslovců 465/8 (Novacig) (0.0km od vás)
Z-point
Ostrava, Mariánské Hory, Přemyslovců 465/8 (Novacig)
E-cigarety-shop.cz
Přemyslovců 465/8
709 00 Ostrava
Zobraziť na mape

Otvorené:
Po–Pá 09:00–17:00
+421 233 889 308 (Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Prihlásenie
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
SK
CZ
SK
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)

Tu zadajte výrobcu a model spotrebiča : ?

počet:
0 ks
cena:
0,00 €
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!
Nechcete platiť poštovné? Pridajte tovar za 50,11 € (Výdajné miesto - Zásielkovňa SK) alebo 62,64 € (Ostatní dopravci)
 
50,11 €
62,64 €
Moja upratovacia komora ?

Máte dotaz?

Napíšte nám alebo zavolajte, radi sa vám budeme venovať!
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Poradíme vám
 • Sme jednotky
  jediný špecialisti na príslušenstvo na SR a ČR
 • 16 206 ks
  tovar máme na sklade
 • 39 526
  typov vysávačov u nás nájde doplnky


Reklamačný poriadok

Formulár pre uplatnenie reklamácie.

(Otvorte odkaz, vyplňte priamo v počítači, vytlačte, vložte k reklamovanému tovaru)
Akým spôsobom môžete reklamovať tovar?

Na kvalite produktov si zakládame, a preto reklamácie riešime skutočne len výnimočne. Pokiaľ by ale predsa len nebolo niečo v poriadku, prebehne reklamácia nasledujúcim spôsobom:

 • Záruka na tovar je 24 mesiacov, u nákupu na IČO potom dĺžka záruky záleží na jednotlivých dodávateľoch.
 • K vybaveniu môžete použiť Formulár pre uplatnenie reklamácie. Vytlačte si ho, vyplňte a pošlite spolu s reklamáciou.
 • Záručný list je zastúpený faktúrou či predajkou dodanou spolu s tovarom. U elektrospotrebičou spolu s tovarom získate aj záručný list (nemusí to platiť ale u všetkých značiek).
 • Na vybavenie reklamácie máme 30 dní, ale pokiaľ je to možné, vybavíme ju v omnoho kratšom termíne - najlepšie obratom.
 • Zložitejšie reklamácie predávame výrobcovi - dodávateľovi alebo autorizovanému sesrvisu na posúdenie.
 • Pokiaľ nám tovar na reklamáciu zasielate poštou, požiadame vás o dôkladné zabalenie, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.
 • Ohľadne ukončenia reklamácie vás budeme okamžite informovať na kontakt, ktorý ste nám predali pri osobnom dodaní, alebo zaslaním tovaru späť spolu s reklamačným protokolom.
 • Reklamáciu prosím zašlite alebo doneste na našu prevádzku - kontakt je uvedený nižšie.


Tak toto je len tak v skratke. Plné - komplikovanejšie a presnejšie znenie nájdete tu:

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru spoločnosťou
Provysavače s.r.o.
IČO: 10887598
so sídlom Opavská 6122/18a, 70800 Ostrava - Poruba (ďalej ako „predávajúci“).

 

1 Záruka za jakost


1.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal: 


1.1.1 má vec vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a v prípade, že chýba ujednanie takejto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca definoval alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho a/alebo výrobcu;

1.1.2 sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa veco tohto druhu obvykle používa;

1.1.3 vec zodpovedá množstvu, miere alebo hmotnosti;

1.1.4 vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

1.2 Kupujúci je povinný pri osobnom prevzati od predávajúceho skontrolovať prebratý tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

1.3 Kupujúci je povinný pri prevzatí od dopravca poriadne skontrolovať stav prebratého tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov podľa právneho listu. 2 Spôsob uplatnenia reklamácie

2.1 Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej ako „reklamácia“) musí byť uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

2.2 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to v ktorejkoľvek jeho prevádzke, konkrétne na adrese Rtm. Gucmana 1190/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.

2.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú dobu prevádzky. 

2.4 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u osoby, ktorá je k tomu určená v príslušnom záručnom liste a/alebo v príslušnom daňovom doklade, ak je určená osoba predávajúceho, alebo v mieste kupujúcemu bližšie. 

2.5 Kupujúci je povinný pri reklamácií doložiť dátum zakúpenia daného tovaru, a to predovšetkým predložením príslušného daňového dokladu a/alebo záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom.

2.6 Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vodu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny daného tovaru. 

3 Lehoty na uplatnenie a vybavenie reklamácie 

3.1 Ak predávajúci poskytol nad rámec zákonných povinností (predovšetkým zákonnej lehoty) záruku za akosť, jej uplatnenie sa riady týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ záručný list alebo zmluva nestanoví inak. 

3.2 Lehota na uplatnenie reklamácie začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ktorý je uvedený v daňovom doklade, alebo na záručnom liste či inom obdobnom dokumente. 

3.3 Záručná lehota pre spotrebiteľa činí na nový tovaru činí 24 mesiacov. 

3.4 Predávajúci poskytuje záruku kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (t. j. pre podnikateľov), v prípade, že je to u daného tovaru vyslovene uvedené. 

 

3.5 U spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vád len do dátumu vyznačeného na obale takéhoto tovaru, ak je táto lehota kratšia než lehota v odst. 3.3 tohto reklamačného poriadku.

3.6 Kupujúci je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu potom, čo zistí, že je na tovare závada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar používa, hoci o vade vie.

3.7 Ak reklamuje kupujúci tovar oprávnene, nebeži lehota na reklamáciu po dobe, po ktorú je tovar v oprave, a kupujúci ho nemôže používať.  

3.8 Predávajúci je povinný o reklamácií rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dňov. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady, Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedený dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristika vytýčenej vady, požadovaný spôsob vyriešenia reklamácie a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vyriešení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vyriešenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť už raz zvolený spôsob vyriešenia reklamácie okrem situácie, kedy nim zvolený spôsob riešenia nie je možný včas alebo vôbec uskutočniť.

3.9 Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie.

3.10 V prípade vyriešenie reklamácie výmenou tovaru nebeží nová lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia, ale pokračuje beh lehoty reklamovaného tovaru. 

 

4 Výnimky zo zodpovednosti za vady

4.1 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v nasledovných prípadoch:

4.1.1 ak je vada na tovare v dobe prevzatia a na takúto vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny;

4.1.2 je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením tovaru;

4.1.3 vada na tovare vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy veci;

4.1.4 ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenie, ktoré malo tovar v dobe prevzatie tovaru kupujúcim;

4.1.5 mechanické poškodenie tovaru;

4.1.6 vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

4.1.7 prevedenie nekvalifikovaného zásahu či zmena parametrov;

4.1.8 používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je predajcom alebo výrobcom určené;

4.1.9 poškodenie v dôsledku vyššej moci;

5 Záverečné ustanovenia 

5.1 Vo vzťahu na splnenie povinnosti podľa §14 zákona č. 634/1992 Sb. predávajúci informuje kupujúceho o možnosti využiť mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskou obchodnou inšepkciou (www.soi.sk), ktorá je notifikovaným subjektom mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov vedených na zozname Európskej komisie.


Účinnosť

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2021.