0
Najbližšie výdajné miesto: Aš, Hlavní 2558/54, Elektro Centrum expert (7,285.3km od vás)
Z-point
Aš, Hlavní 2558/54, Elektro Centrum expert
ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o.
Hlavní 2558/54
352 01 Aš
Zobraziť na mape

Otvorené:
Po–So 09:00–18:00
Ne 09:00–17:00
28.10.2020 zavřeno
17.11.2020 zavřeno
+421 233 889 308 (Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Prihlásenie
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
SK
CZ
SK
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)

Poznáte výrobcu a model vysávača? Tu vyberte ?

počet:
0 ks
cena:
0,00 €
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!
Nechcete platiť poštovné? Pridajte tovar za 45,23 € (Výdajné miesto - Zásielkovňa SK) alebo 56,54 € (Ostatní dopravci)
 
45,23 €
56,54 €
Moja upratovacia komora ?

Overené zákazníkmi

100 %
našich zákazníkov nás doporučuje ďalej
Pohodový nákup, doručení poštou
26.10.2020
star-full star-full star-full star-full star-full
Bez problémů
24.10.2020
star-full star-full star-full star-full star-full

Máte dotaz?

Napíšte nám alebo zavolajte, radi sa vám budeme venovať!
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Poradíme vám
 • Sme jednotky
  jediný špecialisti na príslušenstvo na SR a ČR
 • 16 206 ks
  tovar máme na sklade
 • 39 526
  typov vysávačov u nás nájde doplnky


Reklamačný poriadok


Akým spôsobom môžete reklamovať tovar?

Na kvalite produktov si zakládame, a preto reklamácie riešime skutočne len výnimočne. Pokiaľ by ale predsa len nebolo niečo v poriadku, prebehne reklamácia nasledujúcim spôsobom:

 • Záruka na tovar je 24 mesiacov, u nákupu na IČO potom dĺžka záruky záleží na jednotlivých dodávateľoch.
 • K vybaveniu môžete použiť Formulár pre uplatnenie reklamácie. Vytlačte si ho, vyplňte a pošlite spolu s reklamáciou.
 • Záručný list je zastúpený faktúrou či predajkou dodanou spolu s tovarom. U elektrospotrebičou spolu s tovarom získate aj záručný list (nemusí to platiť ale u všetkých značiek).
 • Na vybavenie reklamácie máme 30 dní, ale pokiaľ je to možné, vybavíme ju v omnoho kratšom termíne - najlepšie obratom.
 • Zložitejšie reklamácie predávame výrobcovi - dodávateľovi alebo autorizovanému sesrvisu na posúdenie.
 • Pokiaľ nám tovar na reklamáciu zasielate poštou, požiadame vás o dôkladné zabalenie, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.
 • Ohľadne ukončenia reklamácie vás budeme okamžite informovať na kontakt, ktorý ste nám predali pri osobnom dodaní, alebo zaslaním tovaru späť spolu s reklamačným protokolom.
 • Reklamáciu prosím zašlite alebo doneste na našu prevádzku - kontakt je uvedený nižšie.


Tak toto je len tak v skratke. Plné - komplikovanejšie a presnejšie znenie nájdete tu:


Reklamačný poriadok - všeobecné ustanovania a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“) zakúpený na http://www.prevysavace.sk a http://www.prospotrebice.cz, u nich sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“).

Spotrebiteľská zmluva je zmluva nákupná pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ, a na druhej strane prevádzkovateľ http://www.prevysavace.sk, teda dodávateľ.

Predávajúci je firma Tomáš Krýdl, so sídlom Opavská 6122 / 18a, 708 00 Ostrava - Poruba, identifikačné číslo: 61935131, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestom Ostrava, Úradom mestského obvodu  Poruba – živnostenský úrad Č.j.: Z/02394/98, 380303-11256-01 (ďalej len „Predávajúci“).

Tomáš Krýdl je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom internetového obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba činí 24 mesiacov s výnimkami stanoveným Zákonom pre Kupujúceho spotrebiteľa / kratšiu dobu (na základe dodávateľa tovaru) s výnimkami stanovenými Zákonom pre Kupujúceho, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručná doba sa predĺži o dobu, počas ktorej bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína bežať nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), korá musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu Predávajúceho, IČ, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, Predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené prehlásenie Kupujúceho o odstúpenie od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky nutné zákonné podmienky. V prípadne odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné povinné vrátiť všetko, čo si na jej počiatku poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, vráti Kupujúcemu plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.
 
 
Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

- vadu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného Tovaru alebo vadnej súčasti, nie je to vzhľadom k povahe vadu neúmerné, pokiaľ nie je taký postup možný, právo na primeranú cenu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy;
- vadu neodstrániteľnú brániacu v riadnom užívaní Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy;
- vady odstrániteľnú vyskytujúcu sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániaca v riadnom užívaní Tovaru, právo na výmenu Tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
- iné vady neodstrániteľné a napožaduje výmenu veci, právno na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Vybavenie reklamácie

 

V prípade, že Kupujúci využije svojho práva vyžadovať odstránenie vady Tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako aj v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližším, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie sa dajú prípadne nájsť v doklade, ktorý nahradzuje záručný list.

Kupujúci je opravnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácií k Tovaru, prípadne ho oznámi Predávajúci na dotaz Kupujúcemu.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dňov odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto doby sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.

Situácie, kedy je potrebné Tovar poslať Predávajúcemu alebo servisnému stredistku, si Kupujúci vo vlastnom záujmu vedie tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúcemu nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Servisné stredisko po riadnom vybavení Reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v príprade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako aj pri neodbornom zachádzaní s ním, tzn. predovšetkým pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojím parametrom uvedeným v dokumentáci k Tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutí zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankovný účet alebo predaná v hotovosti na pokladne v sídle spoločnosti, alebo na niektorej z jej prevádziek.
 

Priebeh reklamácie

 

1) Kupujúci doručí tovar, ktorý reklamuje na korešpodenčnú adresu Predávajúceho, ktorou je prevádzka firmy. Adresa prevádzky je: Tomáš Krýdl -  ProVysavače.cz, Rtm. Gucmana 1190/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
 
2) V prípade doručenia reklamácie osobne je Kupujúcemu vystavený Reklamačný list na počkanie. V prípade doručenia poštou, alebo podobným spôsobom, je Reklamčný list Kupujúcemu vystavený a zaslaný elektronicky na adresu, ktorú Kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako kontaktnú, ak Kupujúci neuvedie vyslovene inú adresu, a to do troch (3) pracovných dňov od doručenia reklamácie Predávajúcemu.
 
3) Reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej dobe, najdlhšie však 30 dňí, pokiaľ sa nedohodnú Kupujúci a Predávajúci vyslovene inak.
 
4) O vybvení reklamácie bude Kupujúci informovaný buď zaslaním tovaru späť spolu s reklamačným protokolom - a to v prípade, že bude reklamácia zamietnutá, tovaru bude opravený alebo vymenený za nový kus. V prípade, že bude reklamácia uznaná a zákazníkovi bude vrátená kúpna cena, bude o tomto informovaný buď telefonicky, alebo elektronickou poštou a to na tel. čísle, resp. e-mailovej adrese, ktorý uviedol v objednávke, ak neuvedie vyslovene inak.
 
V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právno na úhradu primeraných nákladov dopravného, ktoré Kupujúci použil na doručenie reklamovaného tovaru k Predávajúcemu.
 

Záverečné ustanovenie

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2011. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

Všeobecné poučenie k uplatneniu reklamácie


Zakúpené veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením nákupného dokladu, prípadne iným, dostatočné vierohodným spôsobom.
Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť svoje práva z vady, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorý ste pri nákupe vedel. Rovnako tak u vád, pre ktoré sme sa s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ dohodli na znížení ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.
Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24 mesačnej dobe. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladu, aby nedošlo k rozšírení vady a v celkovom dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením vady, potom čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vyriešenie reklamácie. Reklamácia je ukončená až vtedy, keď Vás o tom informujeme. Ak vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.