0
Najbližšie výdajné miesto: Aš, Selbská 2889, Lékárna TravelFree (6,766.6km od vás)
Z-point
Aš, Selbská 2889, Lékárna TravelFree
Lékárna TravelFree Aš
Selbská 2889
352 01 Aš
Zobraziť na mape

Otvorené:
Po–Pá 13:30–18:00
+421 233 889 308 (Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Prihlásenie
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
SK
CZ
SK
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)

Poznáte výrobcu a model vysávača? Tu vyberte ?

počet:
0 ks
cena:
0,00 €
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!
Nechcete platiť poštovné? Pridajte tovar za 51,60 € (Výdajné miesto - Zásielkovňa SK) alebo 64,49 € (Ostatní dopravci)
 
51,60 €
64,49 €
Moja upratovacia komora ?

Máte dotaz?

Napíšte nám alebo zavolajte, radi sa vám budeme venovať!
+421 233 889 308
(Po-Pia 8-12, 13-16 hod)
Poradíme vám
 • Sme jednotky
  jediný špecialisti na príslušenstvo na SR a ČR
 • 16 206 ks
  tovar máme na sklade
 • 39 526
  typov vysávačov u nás nájde doplnky


Obchodné podmienky


Právnicky žargón nám dáva zabrať. Takže zjednodušene:

 • Vložením tovaru do košíka, vyplnením údajov, odsúhlasením obchodných podmienok, odoslaním objednávky a potvrdením z našej strany sme spolu uzavreli kúpnu zmluvu.
 • My vám zašleme tovaru a na vás je si ho vyzdvihnúť. Férová dohoda ... V prípade, že nestíhate si tovar prevziať, môžete si termín predĺžiť.
 • Pokiaľ si tovar neprevezmete, porušujete tým svoju časť zmluvy a my po vás môžeme požadovať úhradu vzniknutých nákladov.
 • Údaje, ktoré ste nám poskytli sú u nás v bezpečí - neobchodujeme s nimi a neposielame zbytočný spam. Na to proste nemáme čas...
 • S vašimi osobnými údajmi pracujeme podľa nariadenia GDPR
 • Tovar nám môžete vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. Viac sa dozviete v odstúpení od kúpnej zmluvy
 • Po prevzatí nepoškodeného tovaru vám vrátime všetko, čo ste nám zaplatili. Do poslednej koruny...
 • Pokiaľ si tovar nevyzdvihnete a budete požadovať opätovné zaslanie, je na vás úhrada ďalšieho poštovného
 • Skontrolujte či balík nie je poškodený – pokiaľ nie je v poriadku, reklamujte ho okamžite u dopravcu


No a teraz trochu podrobnejšie a komplikovanejšie:


Obchodné podmienky


firmy

Provysavače s.r.o.
so sídlom Opavská 6122/18a, 708 00 Ostrava - Poruba

identifikačné číslo: 108 87 598
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 85961

Firma je platiteľ DPH s prideleným DIČ: CZ10887598

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

http://www.prevysavace.sk

http://www.provysavace.cz 

Kontaktné telefónne číslo: +421 233 889 308 alebo +420 777 753 932 (pondelok - štvrtok 8:00-16:00, piatok 8:00-15:00).

Prevádzkareň a kontaktná adresa:
Provysavače.cz
Rtm. Gucmana 1190 / 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
e-mail: info@provysavace.cz


 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) firmy Provysavače s.r.o., so sídlom Opavská 6122 / 18a, 708 00 Ostrava - Poruba, identifikačné číslo: 108 87 598, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 85961 (ďalej len „predávajúci“) upravuje v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúcim“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.prevysavace.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva bude uzavretá v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci zmeniť či doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webových stránkach môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že toto webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadne informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívať užívateľský účet tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac než 2 roky nevyužíva, či v tom prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien u jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch s balením a dodaním tovaru uvedeného na webovom rozhraní obchodu platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:


3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku na webovom rozhraní obchodu),

3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobu doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcim je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po prijatí objednávky neodkladne toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdení objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením a prijatím objednávky (akceptáciou), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefóne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na prevádzke predávajúceho na adrese Rtm. Gucmana 1190 / 3, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory;

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2401991051/2010, IBAN:CZ57 2010 0000 0024 0199 1051, vedeného u spoločnosti Fio banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

- bezhotovostne platobnou kartou MasterCard nebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inou obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinností uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby hotovosťou, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Pokiaľ je to v obchodnom styku obvyklé alebo pokiaľ je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo vytlačenú faktúru priloží k dodanému tovaru.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybalil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej náhravky alebo počítačového programu, ak bol jeho pôvodný obal porušený.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy sa nedá od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať mimo iné na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@provysavace.cz.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcim vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcim. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajú nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti ale preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípade, ak má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet, ktorý bol určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dar.

5.8. Odstúpenie od nákupnej zmluvy zo strany predávajúceho. Kupujúci súhlasom vyjadreným so znením obchodných podmienok príjma právo predávajúceho na jednostranné odstúpenie od nákupnej zmluvy, ktoré je uplatniteľné predávajúcim do doby prevzatia tovaru kupujúcim. Využitie práva nemusí predávajúci kupujúcemu odôvodniť a nákupná zmluva sa berie za zrušenú doručením oznámenia kupujúcim formou elektronickej pošty alebo jeho ústnym podaním.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určeného kupujúcim v objednávke, je kupujúci si tovar prevziať.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíku a v prípade akejkoľvek chyby je nevyhnutné toto okamžite oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, pokiaľ sú predávajúcim vydané.

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, a to v dobe kedy tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, ak chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe vykonanej reklamy,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar odpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutého vzorku alebo predlohe, pokiaľ akosť alebo prevedenie bolo vykonané podľa dohodnuté vzorku alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v dohodnutom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.  Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.4. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol Ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže chybný tovar užívať.

7.5. Ustanovenia uvedené v čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcim ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle ustanovenia § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho , kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania predávajúceho. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese RTM. Gucmana 1190/3 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, telefonicky na čísle 777 753 932 alebo elektronickou poštou na adrese info@provysavace.cz.

7.8. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.9. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.10. Kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Neuplatní Ak však právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

7.11. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo na tovar zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3 Vybavovanie sťažnosti spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@provysavace.cz . Informácie o vybavenie sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možno využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné aj dozor na dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely jednania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

9.2  Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLÁDANIE COOKIES

 

10.1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenie GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajom kupujúcim pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČOVANIE

 

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

12.2. Voľbou práva podľa čl. 12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorý mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od nich sa nedá zmluvne odchýliť, a v prípade voľby práva by sa inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)..

12.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa tak stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného z ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho

Adresa na doručenie:
Provysavače s.r.o.
Rtm. Gucmana 1190 / 3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Adresa elektronické pošty info@provysavace.cz,  info@prevysavace.sk
telefón +420 777 753 932, +421 233 889 308


Sídlo firmy:
Provysavače s.r.o.
Opavská 6122/18a,
708 00 Ostrava - Poruba 
Adresa elektronické pošty info@provysavace.cz,  info@prevysavace.sk
telefón +420 777 753 932, +421 233 889 308

 

V Ostrave dňa 1. 7. 2021

 

Záloha Obchodných podmienok platných do 30. 6. 2021
Záloha Obchodných podmienok platných do 30. 4. 2018

Záloha Obchodných podmienok platných do 6. 9. 2017

Záloha Obchodných podmienok platných do 28. 2. 2017

Záloha Obchodných podmienok platných do 31. 1. 2016

Záloha Obchodných podmienok platných do 31. 12. 2013